Bystyret i Bodø består av 39 medlemmer. Det er kommunens innbyggere som velger hvem som sitter i bystyret. Det velges hvert fjerde år, under kommunestyre- og fylkestingsvalget. Ordfører er bystyrets leder. 

Det overordnede ansvaret for kommunens virksomhet ligger hos bystyret. Det er bystyret som tar beslutninger på vegne av kommunen. Likevel kan bystyret tildele myndighet til andre organer, ordføreren eller kommunedirektøren. Det tildeler de gjennom delegeringsreglementet. Alle saker av prinsipiell og overordnet betydning for kommunen skal uansett legges frem for bystyret som politiske saker. 

Bystyret har også det øverste ansvaret for å føre tilsyn av kommunens virksomhet og de kommunale foretakene. Det innebærer at de har ansvaret for at lov- og regelverk blir fulgt i organisasjonen. 

Bystyrets medlemmer og kontaktinformasjon finner du her. 

Illustrasjonsbilde av bystyresalen. Bystyresalen på Bodø rådhus sett ovenfra, fra galleriet.