ADMINISTRASJONSUTVALGET

Behandler og innstiller til bystyret i saker som gjelder forholdet mellom ansatte og kommunen som arbeidsgiver. Det kan for eksempel handle om lønnspolitikk, likestilling og inkludering i arbeidslivet, eller om rekruttering.

Medlemmer og kontaktinformasjon for administrasjonsutvalget finner du her.


VALGUTVALGET

Behandler og innstiller til bystyret i saker som gjelder valg av medlemmer og varamedlemmer til utvalg, nemder, styrer og råd. 

Medlemmer og kontaktinformasjon for valgutvalget finner du her.