Rådet kan uttale seg og gi råd om saker som angår mennesker med funksjonsnedsettelse, og skal være en pådriver for å sette saker som er viktig for personer med nedsatt funksjonsevne på den politiske dagsorden.

Om rådet for personer med funksjonsnedsettelse

  • Rådet oppnevnes av bystyret for kommunevalgperioden, altså for 4 år.
  • Rådet består av syv medlemmer. Av disse skal fire foreslås av interesseorganisasjoner og tre være politikere.
  • Rådet er partipolitisk uavhengig og har taletid i bystyrets møter.

Medlemmer

Medlemmer og varamedlemmer i råd for personer med funksjonsnedsettelse.

Møter

Møteplan og saksdokumenter.