Eldrerådet skal forelegges alle saker som gjelder eldre og har rett til å uttale seg om sakene.  Eldrerådet kan også ta opp saker på eget initiativ.

Om eldrerådet

  • Eldrerådet oppnevnes av bystyret for kommunevalgperioden, altså for fire år.
  • Rådet består av syv medlemmer. Fem medlemmer skal foreslås av organisasjoner som representerer eldre og to medlemmer skal velges blant bystyrets medlemmer.
  • Rådet er partipolitisk uavhengig.
  • Medlemmene av rådet har taletid i bystyrets møter.

Medlemmer

Medlemmer og varamedlemmer i eldrerådet.

Møter

Møteplan og saksdokumenter.