Portrettfoto av ordfører Odd Emil IngebrigtsenOm ordføreren

Odd Emil Ingebrigtsen ble født 8. oktober 1964 og er Bodøs ordfører i perioden 2023-2027. Dette er hans syvende periode i Bodø bystyre, der han første gang ble valgt inn i 1988.

Tidligere har Odd Emil drevet bokhandel, vært administrerende direktør i Boligbyggelaget Nobl, direktør i BRUS (Bodøregionens utviklingsselskap) og administrerende direktør i Indre Salten Energi AS.

Odd Emil har også være statssekretær i Olje- og energidepartementet og fiskeri- og sjømatminister i Solbergregjeringen.

Ordførerens rolle

Ordføreren leder bystyrets møter og er kommunens rettslige representant. Han er Bodøs fremste folkevalgte representant og kommunens ansikt utad.

 

Ordføreren har møte-, tale- og forslagsrett i alle kommunale organer, men har bare stemmerett i organer der han er valgt medlem. I kontrollutvalget har ordføreren bare møte- og talerett.

Kontakt ordføreren

E-post: ordforer@bodo.kommune.no

Telefon: 75 55 50 00 (sentralbord)

Ordføreren på Facebook

Ordføreren på LinkedIn


Portrettfoto av varaordfører Ida Gudding Johnsen.

Om varaordføreren

Varaordfører Ida Gudding Johnsen (1977) har tre barn og bor i Rønvik. Hun har jobbet 14 år i varehandelen og er utdannet cand. polit. fra Universitetet i Bergen.

Gudding Johnsen representerer Venstre i Bodø bystyre, der hun ble valgt inn for første gang i 2015.

 

 

Varaordførerens rolle

Varaordføreren rykker opp som ordfører dersom ordfører midlertidig går ut av vervet sitt. Ordføreren kan ellers be varaordføreren utføre oppdrag på sine vegne. Varaordfører er nestleder i bystyre og formannskap. 

Kontakt varaordføreren

E-post: ida.gudding.johnsen@bodobystyre.no

Mobil: 951 25 771

Varaordføreren på FacebookUtvalgsledere

Utvalgslederen for hvert utvalg leder utvalgets møter og er 50 % frikjøpt. Ordføreren kan be utvalgslederne om å utføre oppdrag på sine vegne.

Les mer om utvalgene i Bodø kommune på denne siden. 

Leder av plan- og miljøutvalget

Portrettfoto av Tommy Wisth.

Tommy Wisth er leder av plan- og miljøutvalget og representerer Fremskrittspartiet.

Plan- og miljøutvalget behandler saker som gjelder klima og miljø, arealbruk- og reguleringsplaner, samferdsel, planlegging og gjennomføring av teknisk infrastruktur, vann og avløp, grunn- og eiendomsutvikling, smart samfunnsutvikling og digital infrastruktur, og kommuneplaner og temaplaner innenfor deres fagområde plan og miljø. 

Kontakt leder av plan- og miljøutvalget

E-post: tommy.wisth@bodo.kommune.no

Alle medlemmer i plan- og miljøutvalget.


Leder av velferdsutvalget

Portrettfoto av Kyrre Kolvik

Kyrre Kolvik er leder av velferdsutvalget og representerer Høyre.

Velferdsutvalget behandler saker som gjelder undervisning, pedagogisk-psykologisk tjeneste, skolefritidsordning, barnehage, barnevern, helse, rus og psykiatri, hjemmetjenester, institusjoner og miljøtjeneste, sosial, boligsosiale saker og bosetting av flyktninger. 

Henvendelser til leder for velferdsutvalget

E-post: kyrre.kolvik@bodobystyre.no 

Alle medlemmer i velferdsutvalget.Kontakte Gruppeledere

Ønsker du å komme i kontakt med partiene i bystyret i Bodø kommune? Gruppelederne er leder for sin partigruppe i bystyret.

Alle medlemmer i bystyret.