Rundkjøringen på Snippen tas med i planen for å sikre sammenhengende løsninger for myke trafikanter, og for å regulere rundkjøringen i samsvar med dagens standard for utforming av rundkjøringer.

Arealet vest for Snippen tas inn i planområdet for å ivareta områder av stor betydning for myke trafikanter og trafikken for øvrig.

Innspill merkes 2021/6957 og sendes til Bodø kommune på postmottak@bodo.kommune.no innen 17. juni 2023.

Spørsmål rettes til Bodø kommune ved Stian Aase – stian.aase@bodo.kommune.no

Relevante dokumenter finnes i menyen til høyre. Ved bruk av smarttelefon o. l. finnes dokumenter i menyen under.