Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for utvidelse av fløyen langs Prinsens gate for å få flere kontorer, møtelokaler, øvingslokaler og andre rom. I tillegg skal det i planarbeidet gis rammer for utforming av Prinsens gate på denne strekningen.

Planområdet omfatter Domkirkekvartalet og Prinsens gate mellom Nordlandsmuseet og Bodø domkirke.

Planarbeidet vil bli utført av Bodø kommune ved Byutvikling Plan.

Det inviteres til åpent informasjonsmøte om planarbeidet den 5. februar 2020 kl. 18.00 i rådhusets 1. etasje (Folkeforumet).

Merknader/innspill til planarbeidet skal sendes til Bodø kommune, Byutvikling Plan, postboks 319, 8001 Bodø, eller postmottak@bodo.kommune.no Innspill merkes arkivsaksnr. 19/2820.

Frist for innspill er 15.2.2020.

Dokumenter tilknyttet varslingen er tilgjengelig i menyen til høyre.