Asplan Viak AS varsler på vegne av Bodø kommune v/Utbygging og eiendomsavdelingen om oppstart av planarbeid for Anneråsen ved Bodøsjøen, jf. plan- og bygningslovens § 12-8.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for boligbebyggelse med tilhørende uteopholdsareal og infrastruktur. Planarbeidet skal legge til rette for rundt 30-40 boenheter i leiligheter og rekkehus. 

Informasjonsmøte
Bodø kommune inviterer til informasjonsmøte om det planlagte boligfeltet tirsdag 23. august kl. 18. Oppmøte på snuplassen i Toppseilveien.

Nærmere opplysninger om planarbeidet fås ved henvendelse til Åsmund Rajala Strømnes, Asplan Viak AS, tlf 41 44 87 58 eller e-posr asmund.stromnes@asplanviak.no.

Innspill sendes til Asplan Viak AS, Halvor Heyerdahls veg 1, 8626 Mo i Rana, eller til asmund.stromnes@asplanviak.no innen 2.9. 2022.

Dokumenter tilknyttet varsling om oppstart er tilgjengelig i menyen til høyre.