Det varsles om oppstart av planprosess innenfor områdeavgrensingen. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for næringsutbygging/utvikling, trygg ferdsel og kai. 

Opplysninger om planarbeidet fås ved henvendelse til OSE AS, epost: plan@oseing.no.

Innspill til planarbedet sendes OSE AS på e-post plan@oseing.no eller OSE AS Vikøyrane 7, 6150 Ørsta, merket P1838.

Relevante dokumenter finnes i menyen til høyre. Under ved bruk av smårttelefon o. l.