Bodø kommune arbeider med å legge til rette for utvikling i Saltstraumen gjennom sine planer. I arbeidet har kommunen hentet innspill om hvordan denne delen av kommunen oppleves i dag og bør utvikles framover. 

Ferdig rapport med oppsummering av innspill og anbefalinger kan lastes ned i menyen til høyre (eller under hvis du leser dette på mobil).

GJENNOMFØRTE AKTIVITETER

FOLKEMØTE

21. november ble det avholdt folkemøte på Saltstraumen skole for å presentere de foreløpige resultatene fra medvorkningen. rundt 55 personer møtte opp på folkemøtet. 

Følgende medvirkningsaktiviteter er gjennomført sommeren og høsten 2023:

SPØRREUNDERSØKELSE

Spørreundersøkelse åpen for alle. Undersøkelsen var rettet mot innbyggere, hytteeiere og turister/besøkende.

BYGDEDAGBOK 

3–5 deltakere svarte på ulike oppgaver og spørsmål om Saltstraumen med telefonen sin. Her var deltakere som til vanlig ikke hever stemmen sin.

VANDRING 

Vi gjennomførte tre ulike vandringer i Saltstraumen der det ble diskutert ulike temaer som er viktige for området.

INNSPILLSVERKSTED 

Det har vært arrangert et innspillsverksted med rundt 35 personer som diskuterte muligheter for utvikling i Saltstraumen. Deltakerne representerte et bredt spekter av ulike grupper og interesser som mulig.

OPPDATERER KOMMUNEPLANEN

Bodø kommune vil at innbyggerne skal medvirke i utviklingen av bodøsamfunnet. De innspillene som kommunen har innhentet i Saltstraumen vil inngå i oppdateringen av kommuneplanen. Se mer informasjon i lenke på denne siden.