Eventuelle merknader sendes per e-post til postmottak@bodo.kommune.no og merkes med saksnr. 2020/1032. Alternativt kan brevpost sendes til Bodø kommune, Teknisk avdeling, Postboks 319, 8001 Bodø og merkes med saksnr. «2020/1032». Frist for innsending av merknader er 14.04.2020.

Dokumentene tilknyttet saken er tilgjengelig i menyen til høyre, eventuelt under dersom dette leses på en mobiltelefon.

Utskrift av avtaleforslaget er tilgjengelig i Servicetorget på Rådhuset og på Stormen Bibliotek.