Utbyggingsavtalen omfatter opparbeidelse av og tilpasning til eksisterende teknisk infrastruktur i samsvar med vedtatt detaljreguleringsplan for Kvartal 25, vestre del (planID 2019013).

Eventuelle merknader til forslaget til utbyggingsavtalen sendes per e-post til postmottak@bodo.kommune.no og merkes med «saksnr. 2021/4607». Alternativt kan brevpost sendes til Bodø kommune, Teknisk avdeling, Postboks 319, 8001 Bodø og merkes med «saksnr. 2021/4607».

Frist for innsending av merknader er 10. januar 2022.