Utbyggingsavtalen omfatter opparbeidelse av og tilpasning til eksisterende teknisk infrastruktur i samsvar med vedtatt detaljreguleringsplan for Børsingveien (planID 2203).

Eventuelle merknader til forslaget til utbyggingsavtalen sendes per e-post til postmottak@bodo.kommune.no og merkes med «saksnr. 2021/7156». Alternativt kan brevpost sendes til Bodø kommune, Teknisk avdeling, Postboks 319, 8001 Bodø og merkes med «saksnr. 2021/7156».

Frist for innsending av merknader er 4. januar 2022.