Plan- og miljøutvalget har fattet følgende vedtak:

Plan- og miljøutvalget vedtar å legge forslag til handlingsplan for parker og byrom i Bodø kommune ut til offentlig ettersyn, samtidig som planforslaget sendes på høring.

Planavgrensning

Bildet over viser planområdet.

Det er tatt utgangspunkt i større parker og byrom innenfor planområdet som er eid av Bodø kommune. Det er likevel tatt med enkelte områder som er i privat eie, enten fordi de er svært viktige eller fordi de er viktige å se i sammenheng med resten av sentrum. Dette gjelder blant annet Breivika og områdene rundt bymuséet og Bodø domkirke.

Det er utarbeidet utformingsplaner for fem av uteoppholdsarealene innenfor planområdet(Bankgataparken, Annas plass, Zefyrhaugen, del av Bankgata idrettspark og Gråholten). Disse er utarbeidet av SLA A/S.

Det holdes åpent møte om planforslaget i Bodø rådhus (1.etg) den 19.februar kl 19.00.

Uttalelser til planforslaget sendes til Bodø kommune Postboks 319, 8001 Bodø eller til postmottak@bodo.kommune.no, merket 2019/4367.

Fristen for å komme med uttalelse er 14.3.2020.

Planens dokumenter er tilgjengelig i menyen til høyre.