Leder Byutvikling har etter delegering, gitt i samsvar med Bodø kommunes delegeringsreglement behandlet denne sak og fattet slikt vedtak:

Forslag til handlingsplan for oppfølging av CRPD legges ut på offentlig ettersyn og høring.

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til saksbehandlerne Marte Tangen;  Marte.Tangen@bodo.kommune.no eller Trond Åmo; Trond.Eivind.Amo@bodo.kommune.no

Uttalelser/merknader til forslaget sendes skriftlig til Bodø kommune, Byutvikling, Postboks 319, 8001 Bodø eller til postmottak@bodo.kommune.no innen fristens utløp den 26.04.2024.

Merknader til forslaget merkes med referanse: 2022/8140.

Handlingsplanen er tilgjengelig i menyen til høyre.