Alle som har meninger om saken, kan sende uttalelse på en av følgende måter: 

  • via skjema for uttalelser, som dere finner på våre internettsider
  • via e-post til uttalelse@nve.no (merk e-post med «Høringsuttalelse» og saksnummer 202303223 i emnefeltet, og oppgi navn og/eller organisasjonsnummer i innledningen)
  • via brev til NVE, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO

Frist for å sende inn uttalelse er 22. desember 2023.