Leder for Byutvikling har vedtatt å legge forslag til endring av planen ut til begrenset høring:

Leder Byutvikling vedtar å legge forslag til endring etter forenklet prosess av detaljregulering for Tollbugata 9, 11, 12 og 13, Hundholmen plass, ut til begrenset høring. Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningslovens § 12-14. 

Hensikten med endringen er å legge til rette for et nytt og større byrom i planområdet.

Uttalelser/merknader merkes saksnummer 2017/4337 og sendes: Bodø kommune, postboks 319, 8001 Bodø eller postmottak@bodo.kommune.no.

Frist for uttalelse er 13.03.2021.

Sakens dokumenter er tilgjengelig i menyen til høyre.