Leder for Byutvikling har vedtatt å legge forslag til endring av planen ut til begrenset høring:

Leder av Byutvikling vedtar å legge forslag til endring av Detaljreguleringsplan for Mørkved handelsområde ut til begrenset høring.
Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningslovens § 12-14.

Endringen innebærer at boligen på gnr. 42 bnr. 27 kan være der selv om bygging og anleggstiltak av handelsparken starter og ferdigstilles.

Det er kun planens bestemmelser og planbeskrivelse som endres, mens plankart holdes uendret.

Dokumentene tilhørende plansaken er tilgjengelig i menyen til høyre (nederst dersom du leser dette på mobil).

Uttalelser/merknader merkes saksnummer 2018/3298 og sendes: Bodø kommune, postboks 319, 8001 Bodø eller postmottak@bodo.kommune.no.

Frist for innsending av uttalelser/merknader til plansaken er satt til 04.01.2022.