Bodø kommune skal arbeide for å redusere de negative konsekvensene som rusmiddelbruk har for enkeltpersoner og for samfunnet etter følgende hovedmål:

  1. Tydelig folkehelseperspektiv
  2. God kvalitet og økt kompetanse
  3. Tilgjengelige tjenester og sosial inkludering
  4. Forpliktende samhandling og brukerinnflytelse
  5. Ivaretakelse av barn og pårørende.
  6. Redusert tilgjengelighet av rusmidler