Bodø kommunen har en sentral rolle å sørge for at dets innbyggere har det godt. Veteranplan bygger videre på Regjeringens oppfølgingsplan og fokuserer tiltakene sine på temaene anerkjennelse, ivaretakelse og oppfølging.

Målene for kommunens veteranplan og dens tiltak:

  • Anerkjenne, ivareta, og følge opp veteranene våre. Både før, under, og etter internasjonal tjeneste for Norge
  • Gjøre det enklere for kommunen å utfylle sin rolle som primær tjenesteleverandør for veteraners behov i lokalsamfunnet
  • Skape økt samhandling innad i kommunen, slik at veteraner, og deres familier, blir møtt med
  • gjennomgående kompetanse og forståelse.
  • Fungere som et opplysnings- og informasjonsdokument. Både for veteraner, kommunen, og lokalsamfunnet som helhet.