I forbindelse med utbygging av nye boligområder kommer det i etterkant ofte spørsmål fra beboere om stitilknytning til eksisterende stinett eller etablering av nye tiltak. Det hadde derfor vært gunstig å få inn et vilkår om dette inn i nye utbyggingsavtaler i Bodø, slik det for eksempel er gjort på Slakteritomta og Hunstad Sør.