Anlegg som vi har få av, eller bare ett, må man finne seg i gir reiseavstand for mange. Imidlertid bør anleggene ligge sentralt og lett tilgjengelig i nærhet til offentlig transport. Slike anlegg bør ligge koblet opp mot skole eller andre idrettsanlegg for å kunne gi maks bruks-frekvens og driftsbesparende synergier. Eksempler her er klatrehall, basishall turn, ishall, større svømmeanlegg, etc.

Sambruk flere idrettsanlegg

Gode eksempler på sambruk er Bodø Spektrum og Mørkvedlia idrettspark. Størrelsen på det regulerte arealformålet til idrett har over tid gitt mulighet for å etablere flere ulike anleggs-typer etter hvert som nye behov kommer til. Dette gir gode synergieffekter hvor aktivitet avler mer aktivitet. Sambruk kan også innebære idrettsbygg som kan huse flere idrettsgrener. Et annet eksempel er Bankgata flerbrukshall, som med ekstra aktivitetsrom og skillevegger, øker kapasiteten betydelig, uten ekstra arealbruk og for en noenlunde rimelig penge.  

Oppgradering av anlegg/standardheving

I noen tilfeller kan man gi et bedre og mer omfattende treningstilbud til flere uten å båndlegge nytt areal. Dette er blant annet gjort ved omlegging av grus til kunstgress på eksisterende fotballbaner. Samtidig er det viktig å ivareta det man har av anleggsmasse, da det representerer store verdier. Anleggene må imøtekomme de krav som idretten har og arenaene bør oppleves gode å oppholde seg i/på.