Gjennom STImuli, Bodøs målrettede satsing på bostedsnære turløyper i hele kommunen, er det gjennom en årrekke gjennomført store og til dels kostnadskrevende oppgraderinger av turløyper og stier i tillegg til skilting og merking.

Ferdigstilling av Soløyvatnet rundt og Keiserstien er eksempel på tiltak som har ført til en formidabel bruksøking. Den planlagte kyststien mellom Bodøsjøen og Mørkvedbukta vil komplimentere nærturtilbudet i Bodø, som lavterskeltilbud nært store boligområder, som en miljøvennlig og trygg transportåre, og ved å knytte sammen viktige friluftsområder langs fjorden.