Omtrent hver tredje Bodøværing er medlem av et idrettslag eller friluftsorganisasjon.

Det er registrert 77 idrettslag og 31 friluftsorganisasjoner i Bodø (2018). Ti av disse er registrert som både idrettslag og friluftsorganisasjon. De aller fleste friluftsaktiviteter kan utøves i egenorganisert regi. Det er derfor langt flere som utøver friluftslivsaktiviteter enn de som er registrert i organisasjonene.

Bodø & Omegns Turistforening er den desidert største organisasjonen innen idrett og friluftsliv i Bodø, med ca. 3 200 medlemmer. Blant barn og unge er de største idrettene fotball og turn. Fotballen er størst, men har en nedgang på 8,6 % de siste seks årene. Turn er, med en dobling av antall aktive siden 2011, den nest største idretten. Hos voksne representerer golf og fotball de største idrettene.

Noen av friluftsorganisasjonene, for eksempel Bodømarkas venner og Tverlandsmarkas venner, har som formål å drive med tilrettelegging for egenorganisert aktivitet. De etablerer stier, setter opp skilt, bygger gapahuker m.m. til stor glede og nytte for befolkningen.