Både de kortsiktige og de langsiktige behovene har økonomiske konsekvenser. Hver for seg representerer ikke de mindre vedlikeholdstiltakene behovene store summer, men når det totale antallet områder tas i betraktning, utgjør det betydelige summer. Større investeringsprosjekt må løftes frem i egne saker og innarbeides i økonomiplanen, som større rehabiliteringer av enkeltområder eller bruer.

Noen nødvendige tiltak i de tradisjonelle friluftsområdene knyttet til ferdselsårer kan løses gjennom STImuli både på kortere og lang sikt.

Statlig medfinansiering

De statlig sikrede friluftsområdene åpner også opp for å søke om statlig medfinansiering. I dag går Miljødirektoratet inn med inntil 50 % av kostnadene ved godkjente tiltak.