God og tilgjengelig informasjon kan gi økt bruk av anlegg og områder. Viktige bidragsytere er bl.a. STImuli og lag og foreninger. Særlig den nettbaserte delen av informasjonen er et sentralt verktøy for å nå barn og ungdom og gir brukerne mulighet til å gi tilbakemelding til kommunen.