Idrettsanlegg bør gis en arkitektonisk utforming tilpasset omkringliggende bygninger og terreng. Kulturdepartementet setter krav til estetisk utforming av slike anlegg, samt krav om utomhusplan og landskapsanalyser i forbindelse med forhåndsgodkjenning av idrettsanlegg.

Trivsel på idrettsarenaen

Godt vedlikehold og anlegg som er trivelige å bruke, både for utøvere og besøkende, er en viktig faktor for at mange skal bruke anleggene – og ikke minst trives med sin idrett og gi lyst til mer aktivitet. Hardpakkede kunstgressbaner eller slitne flerbrukshaller med mangler, skaper ikke trivsel under trening og konkurranser. Å ha anlegg som er i forsvarlig stand, trivelige å benytte og som er oppdaterte i forhold til idrettens krav, er selvfølgelig ønskelig vurdert ut fra både kommunens og brukerens ståsted.

Reklame på anleggene – estetikk

Reklame på idrettsanlegg er en inntektskilde for idrettslagene. Idrettsklubbene har mulighet til å inngå reklameavtaler. Kulturkontoret godkjenner plasseringen under forutsetning av at gode estetiske løsninger blir valgt.