I Bodø kommune var det i 2018 registrert 366 anlegg; 197 ordinære anlegg, 117 nærmiljøanlegg og 52 orienteringskart. Av disse eier og drifter Bodø kommune 96 ordinære anlegg og 96 nærmiljøanlegg. Av de ordinære anleggene eier kommunen de fleste større hovedanleggene, samt at mange kommunale anlegg er plassert ved skolene som kroppsøvingslokaler og nærmiljøanlegg. Andre offentlige instanser som videregående skoler og forsvaret eier 10 ordinære anlegg.  

Private/lag og foreninger eier hovedsakelig mindre anlegg som klubbhytter/ungdomshus, overnattingshytter, ski- og turløyper, sandvolleyballbaner, gapahuker og nærmiljøanlegg. Av større anlegg med private eiere nevnes bl.a. tennishall, alpinanlegg, golfbaner og skyteanlegg.

Eierskap til anleggene

Kapittel 6 gir en detaljert anleggsoversikt fordelt på bydelene i Bodø.