1. Rehabilitering av eksisterende anlegg med høy aktivitet. 
  2. Nærmiljøanlegg – for egenorganisert aktivitet.
  3. Idretter med høy aktivitet/vekst og manglende fasiliteter.
  4. Anlegg i bydeler med lav anleggsdekning.
  5. Støtteanlegg (klubbhus, toaletter, garderober, lager, tribune, p-plass, etc.).
  6. Tilrettelegging for store arrangement.