Bodø kommune har som mål å legge til rette for at flest mulig skal gis mulighet for idrett, fysisk aktivitet og bruk av naturen. Dette er likevel ikke et uttrykk for at alle målområder og grupper er like viktige, og at kommunen påtar seg et ansvar for å tilrettelegge for alle typer særinteresser uavhengig av behov. Det er en kommunal oppgave å foreta nødvendige prioriteringer.