På offentlige parkeringsplasser i Bodø kommune, det vil si alle avgiftsplasser tilhørende Bodø kommune, gjelder følgende fra 1.januar 2020:

Takstsone 1: 
Elbiler betaler vanlig avgift (kr. 28,- for første time, kr. 34,- for andre time og kr. 44,- for tredje og påfølgende timer).

Avgift for ELbiler i sone 2 fra 1.februar

Innføring av 50% parkeringsavgift for elbiler i takstsone 2, som ble vedtatt av bystyre rett før jul, innføres fra 1.februar.

Priser:

  • Kr. 10,- pr. time.
  • Månedskort: kr. 370,-
  • Halvårskort: kr. 1870,-
  • Årskort: kr. 3080,-

Avgift kl.09:00-15:00 mandag-lørdag.

Det er også vanlig parkeringsavgift på kommunens ladeplasser i takstsone 1. I tillegg betales det for strømmen. 

Bodø kommune har flere områder som er tilrettelagt for lading av elbiler og hybridbiler: 

  • Torvgata mellom Sjøgata og Gågata (4 plasser)
  • Kongens gate vis-a-vis "Postgården" (1 plass)
  • Plassmyra (6 plasser)

I tillegg til øvrige ladestoasjoner er det 2 ladestajsoner for forflytningshemmede i Sjøgata ved Stormen bibliotek.

Nye stasjoner er planlagt og under etablering på ulike steder.