Bodø kommunes profil er presentert på et eget nettsted hvor man også kan laste ned både logoen og andre designelementer.

Her finner du lenke til profilbanken

 

Regler for bruk av Bodø byvåpen vedtatt av formannskapet januar 1974 -sak 4/74.

  • Stats og kommunens enerett til emblemer er lovfestet i straffelovens § 328 punkt 4.
  • Byvåpenet kan brukes på trykksaker, i stempler og segl av samtlige kommunale institusjoner og etater. Om anvendelser av byflagget henvises til lov nr. 2 av 29 juni 1933 om flagging fra kommunens offentlige bygninger.
  • Bodø byvåpen tillates ikke brukt på bygninger, skip, båter, biler, sykler og lignende eller på brevpapir, kort, konvolutter eller andre gjenstander på en måte som kan gi et feilaktig inntrykk av at eieren eller brukeren innehar offentlig stilling eller tjeneste.
  • Det er ikke lovlig adgang for firmaer, korporasjoner, foreninger eller lag til å bruke byvåpenet som emblem, heller ikke i noen form for skilting, annonsering eller reklame for bestemte varer eller næringsdrivende.
  • Byvåpenet kan, -etter særskilt tillatelse av formannskapet i hvert enkelt tilfelle - brukes som dekorasjon på gullsmedgjenstander som skjeer, gafler eller ting som er bestemt for bruk som souvernirs i hjemme, likeledes på broderier, vimpler, banner og lignende
  • Er tillatelse gitt som nevnt i punkt 5 er det en prinsipiell betingelse at byvåpenet gjengis i korrekt form, i riktig proposjoner og riktige farger. Prøve eller forslag bør i slike tilfeller vanligvis vedligge søknaden.
  • Tildeling av byvåpen i form av jakkemerke, flagg eller skjold til personer, foreninger, skip eller andre, kan skje etter nærmere bestemmelse av ordfører i samråd med finansrådmannen.
  • Dispensasjon fra ovenstående regler kan bare gis av formannskapet.