Det sendes ut svarbrev innen to uker etter søknadsfristen. Merk at svaret sendes til den organisasjonen/virksomheten som står som søker.