Kommunedirektøren behandler søknadene, prioriterer midlene og vedtar hvem som får tilskudd etter at søknadsfristen har gått ut.