1. Klargjør vedlegg som skal legges ved søknaden (prosjektbeskrivelse, budsjett og finansieringsplan). Finn frem organisasjonsnummer og kontaktinfo til søker og evt. medsøkere/samarbeidspartnere. Sjekk at dere har nødvendige tillatelser dersom dere skal bruke et område som dere ikke disponerer selv.

2. Logg inn med BankID, fyll ut søknadsskjemaet og send inn søknaden innen fristen.

Søknaden må inneholde fullstendig informasjon om søker og eventuelle medsøkere.

Det må sendes inn en kort prosjektbeskrivelse med:

  • Prosjekttittel
  • Prosjektets formål og hvem dere ønsker å nå
  • Gjennomføringsplan, søknadsbeløp og budsjett