Innen to måneder etter at prosjektet er avsluttet skal det leveres en sluttrapport som kort oppsummerer prosjektet og viktige erfaringer.

Vedlagt rapporten skal være et regnskap som viser hvordan pengene har blitt brukt, samt noen (digitale) bilder som dokumenterer tiltaket.

Det er utarbeidet egne skjema for rapportering.