Urbant landbruk er en del av Bodø kommunes satsing på lokalmat og matsikkerhet, miljø, klima, folkehelse, inkludering, medvirkning, entreprenørskap og en bærekraftig byutvikling. Det er opprettet en egen tilskuddsordning for å oppmuntre til mer urbant landbruk, og i 2024 er potten på kr 200 000.

Gjennom tilskuddsordningen ønsker Bodø kommune å styrke kunnskapsutviklingen og oppmuntre til mer urban landbruksaktivitet. Det kan gis støtte til for eksempel opparbeidelse av spiselige felleshager, skolehager, nabolagshager, oppføring av dyrkekasser, hønsehus, drivhus og bikuber. Det legges særlig vekt på aktiviteter som bidrar til å inkludere mange og som skaper sosiale møteplasser.