Dere kan klage ved avslag på søknaden. Klage sendes til postmottak i Bodø kommune  innen tre uker etter at vedtaket er mottatt.