Alle som er registrert i Enhetsregisteret (med organisasjonsnummer) kan søke. Dette kan for eksempel være skoler, barnehager, borettslag, frivillige organisasjoner, næringsvirksomheter, foreninger og andre aktører som ønsker å gjennomføre tiltak som fremmer urbant landbruk og lokal matproduksjon i Bodø.