Formålet med kommunale viltfond er å skape økonomisk bakgrunn for å fremme viltforvaltningen i kommunen. Midlene skal benyttes til tiltak rettet mot vilt.

Hva kan fondet brukes til?

Det kommunale viltfondet brukes hovedsakelig til å dekke utgifter knyttet til ettersøk og håndtering av skadd og påkjørt vilt.

Viltfondet kan også brukes til:

  • Tilskudd til tiltak for å fremme viltforvaltning, styrke kunnskapen om viltet, jaktorganisering m.m. i kommunen gjennom samarbeid i regi av organisasjoner, enkeltpersoner eller kommunen selv.
  • Tiltak for å forebygge skader på landbruksnæring forårsaket av hjortevilt.

Hvem kan søke?


Private lag og organisasjoner, vald, jaktlag, grunneierlag  og jeger- og fiskeforeninger kan søke om tilskudd fra fondet.