Søknad skal sendes elektronisk, og søknadsskjema ligger på www.regionalforvaltning.no 

Formannskapet behandler de innkomne søknadene etter innstilling fra rådmannen. Første ordinære tildelingsrunde blir i formannskapets møte 27. august, og for å være med der, må søknader sendes inn før 5. august.

Øvrige søknadsfrister for høsten 2020 vil være 20 september, 20 oktober og 3 november.