Utbruddet av Covid-19 har gitt økt arbeidsledighet og redusert økonomisk aktivitet. Det Kongelige Kommunal- og Moderniseringsdepartement har bevilget krisepakke til Nordland fylkeskommune i forbindelse med Covid-19.

Krisepakken omfatter et nytt tilskudd øremerket kommunale næringsfond. 

Bodø kommune har fått tildelt kroner 11 754 442,-  i ekstramidler til kommunalt næringsfond.