Bodøsamfunnet skal redusere sine klimautslipp med 70% innen 2030. Bodø kommune ønsker næringslivet med på lag og ønsker søknader fra lokale næringsaktører som vil kutte klimagassutslipp i egen virksomhet, og som for eksempel vil skape tjenester og produkter som bidrar til utslippsreduksjoner i samfunnet forøvrig.