Om tilskuddsordningen

Bodøsamfunnet skal redusere sine klimagassutslipp med 70 % innen 2030. Vi skal omstille oss til et lavutslippssamfunn innen 2050. For å nå klimamålene våre trenger vi næringslivet med på laget, derfor gir vi gjennom klimamillionen økonomisk støtte til bedrifter som ønsker å bidra til at bodøsamfunnet blir mer bærekraftig.

En omstilling til lavutslippssamfunnet krever store samfunnsendringer. Klimamillionen skal stimulere lokale bedrifter til å posisjonere seg og styrke sin grønne konkurransekraft. Ordningen skal lede markedsaktører over til grønne, sirkulære verdikjeder og sørge for utslippskutt i Bodøsamfunnet.

  • Søknadsfrist 21.05.2023
  • Søknadene blir behandlet samlet etter frist, og tildeling gjøres av Formannskapet i Bodø kommune innen 22.06.2023
  • 75 % av tilskuddet utbetales til oppgitt konto så snart støtte er innvilget. 25 % av tilskuddet utbetales etter levert og godkjent sluttrapport inkludert prosjektregnskap.

Les mer om Bodø kommunes klimamål her Bodø kommunes klima og energiplan