Mørkvedmarka skole ligger flott til med Bodømarka til skolegård. Vi bruker naturen og området rundt skolen til undervisning.

Vi er ei PALS-skole.

Skolen ble påbegynt i 1986, og alle fem husene sto ferdig i 1997.

Vi har som skole fokus på å gi omsorg og ansvar.  Vise respekt for den enkelte, yte tidlig innsat og  satse på fysisk aktivitet. Skolen satser på IKT og er godt tilrettelagt for bruk av digitale verktøy.

Skolen legger stor vekt på samarbeid, både på team og på tvers skole/sfo.

Mørkvedmarka skole er en barneskole med rundt 390 elever delt på 1.–7. trinn og ca. 70 ansatte.