Kontakt:

  • Politiet: 02800, eventuelt nødnummer 112

ViltnemNda: 

  • Gjermund Carlsen, leder: 91 55 55 93
  • Bjørnar Olsen, nestleder: 90 19 27 30
  • Thor Arne Nesje, sekretær: 97 63 62 90
  • Ingrid Lien, medlem: 91 32 18 19
  • Willy Rudborg, medlem: 91 33 72 85
  • Johan Bakke, medlem: 90 12 32 03