Bodø kommune bistår med å sertifisere bedrifter som Miljøfyrtårn. Fra 1. juli 2019 betaler virksomhetene som skal sertifiseres en avgift til Bodø kommune. 

Type virksomhet Anslått timeforbruk Pris eks. mva
Sertifisering < 20 årsverk 6 - 8 timer 5000,-
Sertifisering > 20 årsverk 8 - 10 timer 7000,-
Sertifisering konsern 9000,-
Underliggende enhet 3000,-