OFFENTLIGHETSLOVEN

Alle kommunens saksdokumenter er som hovedregel offentlige. Bodø kommune er forpliktet til å behandle alle dokumenter, også epost, i samsvar med bestemmelsene i offentlighetsloven. Det betyr blant annet at alle kommunens saksdokumenter, inkludert all korrespondanse til og fra kommunens ulike organer, som hovedregel er offentlige. Den som ønsker det, kan be om innsyn i kommunens saksdokumenter etter offentlighetsloven. Send derfor ikke brev eller e-poster til kommunen med informasjon som du ikke ønsker skal bli allment kjent.

POSTLISTEN

Her kan du søke i offentlige dokumenter 3 måneder tilbake i tid. Dokumentene er tilgjengelig 3 virkedager etter de er journalført.

PLAN- OG BYGGESAKER

Her kan du søke i plan- og byggesaksarkivet tilbake til april 2017. Dokumentene er tilgjengelig 3 virkedager etter de er journalført.

MØTEPLAN

Politisk møteplan med saksdokumenter tilbake til april 2017.

 

Eldre arkivsaker kan bestilles fra postmottak@bodo.kommune.no