Postlisten inneholder oversikt over post til og fra kommunen. Dokumenter fra postlisten må bestiles i innsynsløsningen, mens bygge-, plan- og delingssaker kan lastes ned direkte. Som hovedregel er dokumentene tilgjengelige i postlista 4 virkedager etter at de er journalført i kommunen.

Postlisten

Søk etter, og bestill offentlige dokumenter 3 måneder tilbake i tid.

Plan- og byggesaker

Søk og last ned dokumenter fra plan- og byggesaksarkivet tilbake til april 2017

Møteplan

Politisk møteplan med saksdokumenter tilbake til april 2017.

 

Eldre arkivsaker kan bestilles fra postmottak@bodo.kommune.no