Den eksisterende rullebanen på Bodø lufthavn er slitt og trenger renovering. En oppgradering av både lufthavnen og rullebanen må gjøres. Da Forsvaret vedtok å flytte kampflybasen i Bodø ned til Ørlandet, åpnet det seg en mulighet for å utnytte enorme arealer på Bodøhalvøya. Kombinasjonen med renovasjonsbehovet til lufthavnen og Forsvarets flytting, gjorde at idéen om byggingen en ny flyplass lengre sør, ble født.

Det har siden 2012 blitt gjort grundige utredninger om hvordan vi kan få best mulig utnyttelse av de enorme arealene som har åpnet seg sør for nåværende lufthavn. Alternativer som å flytte flyplassen helt ut av sentrum eller å beholde dagens plassering av lufthavnen har alle vært vurdert, utredet og til slutt blitt veid for lette. Planen om å flytte flyplassen 900 meter sør og bygge en ny bydel på eksisterende kampflybase, er den mest logiske, miljøvennlige, og kostnadseffektive løsningen på lang sikt.