Flytting av flyplassen 900 meter mot sørvest, gjør det mulig å frigjøre et areal på rundt 3000 dekar til byutvikling. Fordelene med å bruke dette arealet til byutvikling er mange. Dagens flyplassområde er flatt og allerede utbygd med rullebane og andre strukturer. Miljømessig er det langt bedre å bygge en ny bydel oppå disse strukturene enn å fortsette byutviklingen ut mot uberørte naturområder, som for eksempel mot Nordsida og Tverlandet.

Slik byutviklingen i Bodø har vært til nå, har skapt det som kalles en båndby. En båndby er lange og tynne byområder som er avhengige av biltransport og motorvei for å kobles sammen. Dette er ikke økonomisk, miljøvennlig eller praktisk for fremtidens byutvikling. Utvikling av byen ut av sentrum skaper et dårlig klimaavtrykk, ettersom behovet for bil blir svært høyt. Løsningen om å flytte flyplassen er den eneste som imøtekommer byens behov for utvikling på kort og lang sikt.