Finansieringen av prosjektet er delt opp mellom tre aktører. Staten, Avinor, og lokale myndigheter (Bodø kommune/Nordland fylkeskommune).

Statsbudsjett 2022 har vedtatt styringsramme og finansieringsplan for ny lufthavn.

I revidert nasjonalbudsjett 2022 ble finansieringsplanen mellom stat og Avinor justert.

Totalt er styringsrammen for ny lufthavn 5,3 mrd kroner. 

Dette finansieres med 

  • 2,2 milliarder fra staten til bygging av ny flyplass
  • 1,8 mrd. kroner som er Avinors egenfinansiering
  • 1,3 mrd. kroner fra BK/NFK til kjøp av eiendom på nærmere 3000 dekar.

I tillegg skal staten finansiere:

  • 500 millioner til bygging av nye veier til flyplassen
  • 400 millioner til flytting av 330 skvadronen

Totalt bidrar staten med 3,1 milliarder kroner til prosjektet.